§Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) (13 photos)
Ropucha zwyczajna (Bufo bufo) (6 photos)
Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) (5 photos)
§ Rzekotka drzewna (Hyla arborea) (3 photos)
Żaba wodna (Pelophylax kl. esculentus) (2 photos)
§Jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara) (2 photos)
Padalec zwyczajny (Anguis fragilis) (5 photos)
Żaba trawna (Rana temporaria) (1 photo)
*** (***) (1 photo)