Lista gatunków (List of species) Opis:   A dorosły   E jajo   L larwa   P poczwarka   N nimfa   G galas   § chroniony