Polistes dominula (Klecanka rdzaworożna)
Zakładanie gniazda Building a nest Przebudzona po zimie, zapłodniona w ubiegłym sezonie samica KRÓLOWA , zaczyna w najodpowiedniejszym dla siebie miejscu budować nowe gniazdo. Składając w nim pierwsze jajo - daje początek nowej rodzinie. Gniazdo to pojedynczy otwarty plaster złożony z sześciokątnych komórek. Zbudowane jest z tzw. masy papierowej, czyli przeżutych i zmieszanych ze śliną drobin drewna. Do podłoża przyklejone krótką łodyżką. Pod koniec sezonu może skladać się z kilkunastu do kilkudziesięciu komórek ułożonych w kształcie odwróconego parasola. Czasem do budowy gniazda przyłączają się inne płodne samice, które z niewiadomych powodów nie znalazły miejsca na założenie własnej kolonii. Wszystkie są jednak podporządkowane królowej założycielce. Coraz częściej miejscem gniazdowania klecanek rdzaworożnych są zakamarki balkonów i tarasów w dużych miastach. (5 photos )
Jaja i larwy Eggs & larvae W miarę wolnych komórek, doklejania nowych, królowa składa jaja, z których po kilku dniach rozwijają się larwy. Zawsze w jednej komórce składane jest tylko jedno jajo. Larwy przez około dwa tygodnie przechodzą kilka stopni rozwojowych. W ostatnim stadium wydzielają jedwabną nić i oplotem zamykają dostęp do komórki. W utworzonym w ten sposób kokonie przeobrażają się w poczwarkę, z której wydostaje się młoda klecanka ROBOTNICA, wcześniej wygryzając sobie drogę na zewnątrz komórki. Młode robotnice zanim odbędą pierwszy lot, przez kilka dni nie opuszczają gniazda, karmione są przez królową. W optymalnych warunkach cykl rozwojowy - od jaja do dorosłego owada - trwa około trzech, czterech tygodni. (6 photos )
Karmienie i nie tylko ... Care for the offspring Do prawidłowego rozwoju kolonii niezbędne jest nie tylko odżywianie, ale i utrzymanie właściwej temperatury gniazda. Klecanki troskliwie opiekują się potomstwem. Polują na małe owady, przeżutą zdobyczą karmią larwy. W upalne dni, kroplami wody lub trzepotaniem skrzydeł, schładzają komórki plastra. Wprowadzają swe ciała w stan wibracji i wytworzoną w ten sposób energią cieplną, ogrzewają komórki w dni chłodniejsze. Początkowo czynności te wykonuje królowa. W miarę wykluwania się robotnic, one przejmują jej obowiązki. Królowa w coraz większym stopniu ogranicza się do składania kolejnych jaj. (5 photos )
Usuwanie larwy Removal of larvae Z upływem czasu plaster rozrasta się do wielu komórek. Zdarza się, że w niektórych pojawiają sie jaja złożone przez samice nie posiadające własnego gniazda. Po odkryciu takiego faktu, założycielka kolonii zabija i usuwa obce potomstwo. Dokładnie czyści komórkę z pozostałości, przygotowując ją do zlożenia własnego jaja. W tej samej komórce jaja mogą być składane kilka razy. (5 photos )
Koniec sezonu Adult Od wiosny w gnieździe wychowywane są tylko żeńskie niepłodne osobniki - robotnice. Dopiero pod koniec lata pojawiają się młode SAMCE i królowe. Pojawienie się pierwszych płodnych osobników jest początkiem zamierania kolonii. Stara królowa opuszcza gniazdo. Samce giną po zapłodnieniu młodych królowych, a robotnice późną jesienią. Zimę przeżywają tylko, ukryte w zakamarkach, młode zapłodnione królowe, które wiosną dadzą początek nowym rodzinom. Cykl życiowy kolonii trwa jeden sezon. (6 photos )