♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka ćmawa (Formica polyctena)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Hurtnica czarna (Lasius niger)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Hurtnica czarna (Lasius niger)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka ćmawa (Formica polyctena)
♀ Mrówka rudnica (Formica rufa)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
Królowa Mrówka rudnica (Queen Formica rufa)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka ćmawa (Formica polyctena)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka rudnica (Formica rufa)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka rudnica (Formica rufa)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka rudnica (Formica rufa)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Hurtnica czarna (Lasius niger)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ *** (***)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
Królowa Mrówka rudnica (Queen Formica rufa)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka rudnica (Formica rufa)
♀ *** (***)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Hurtnica czarna (Lasius niger)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Mrówka łąkowa (Formica pratensis)
♀ Hurtnica czarna (Lasius niger)
♀ Mrówka rudnica (Formica rufa)
♀ Mrówka rudnica (Formica rufa)
♀ *** (***)
♀ *** (***)
♀ *** (***)
♀ *** (***)
♀ *** (***)

O mrówkach (w skrócie)

Mrówki żyją w bardzo dużych koloniach, gdzie najliczniejszą grupę stanowią niezdolne do rozmnażania bezskrzydłe ROBOTNICE. Ilość płodnych samic KRÓLOWYCH jest uzależniona od gatunku, najczęściej jest ich kilkanaście. Każdy osobnik mrówczej społeczności wykonuje ściśle określone czynności podporządkowane wspólnym interesom. Dojrzałe do rozmnażania samice po znalezieniu odpowiednich SAMCÓW kopulują w locie, zwykle jest to akt jednorazowy. Po zapłodnieniu tracą niepotrzebne już skrzydła. Samce wkrótce giną, a królowe do końca życia tylko składają jaja. Nawet transportem jaj do wylęgarni zajmują się młodsze robotnice. One też karmią królową, dbają o jej higienę, opiekują się larwami i sprzątają. W chwili zagrożenia przenoszą rozwijające się mrówki do bezpiecznych komór gniazda. Starsze robotnice zbierają pożywienie, rozbudowują i ochraniają gniazdo. Zależnie od gatunku - robotnice żyją do siedmiu lat, królowe nawet kilkanaście. Zagrożone mrówki gryzą dobrze rozwinętymi żuwaczkami, a na uszkodzone miejsce z gruczołów jadowych wydzielają kwas mrówkowy.