Bryzgun (Cimbex cf. femoratus) (4 photos)
Wardzanka (Bembix rostrata) (6 photos)
*** (***) (1 photo)
♀ *** (Heteropelma amictum) (5 photos)
*** (Tenthredopsis sp.) (2 photos)
Galasówka długobrzuszna galas (Cynips longiventris) (1 photo)
Pilarz polny (Tenthredo campestris) (1 photo)
*** (Gilpinia hercyniae) (4 photos)
*** (***) (1 photo)
*** (***) (4 photos)
*** (***) (1 photo)
Powabnica (Hedychrum gerstaeckeri) (2 photos)
*** (***) (2 photos)
*** (***) (2 photos)
⚤ *** (Tenthredo amoena) (1 photo)
*** (***) (3 photos)
♀ *** (***) (1 photo)
♀ Gąsienicznik motylowiec (Ichneumon stramentarius) (2 photos)
*** (***) (1 photo)
♀ *** (Amblyjoppa fuscipennis) (1 photo)
prawdopodobnie probably (Euura spiraeae) (1 photo)
Spaśnica tojeściowa (Monostegia abdominalis) (3 photos)
*** (Symphyta sp.) (3 photos)
*** (Periclista pubescens/lineolata) (2 photos)
*** (Dolerus sp.) (2 photos)
♀ Bucz olszynowiec (Xiphydria camelus) (2 photos)
*** (Dolerus nitens) (3 photos)
*** (***) (1 photo)
*** (***) (1 photo)
*** (***) (1 photo)
Pilarz zielononogi (Tenthredo mesomela) (1 photo)
Osmyk okazały (Cerceris arenaria) (2 photos)
*** (***) (1 photo)
♂ Szczerklina piaskowa (Ammophila sabulosa) (3 photos)
*** (***) (1 photo)
*** (***) (1 photo)
*** (***) (2 photos)
⚤ *** (Tenthredo solitaria) (1 photo)
*** (Trichiosoma vitellina) (5 photos)
*** (Ectemnius sp.) (3 photos)
*** (***) (1 photo)
*** (Ichneumon extensorius) (1 photo)
♂ prawdopodobnie probably Lissonota histrio/rubrica (8 photos)
♂ Sierpoń (Ophion scutellaris) (8 photos)
*** (Pemphredon sp.) (6 photos)
♂ prawdopodobnie probably (Ichneumon cessator) (2 photos)
*** (Cremastinae sp.) (3 photos)
*** (***) (2 photos)
♀ *** (Netelia cf. cristata ) (5 photos)
*** (***) (4 photos)
*** (Hypsicera sp.) (3 photos)
♀ *** (Netelia sp.) (2 photos)
*** (***) (3 photos)
♀ *** (Perithous scurra) (4 photos)
*** (***) (4 photos)
♀ *** (Syrphoctonus tarsatorius) (1 photo)
*** (Halictus cf. quadricinctus) (3 photos)
Gnatarz rzepakowiec (Athalia rosae) (2 photos)