Galerie (Galleries)
alt
mrówki (ants)
alt
pajęczaki (arachnids)
alt
ważki (dragonflies)
alt
chrząszcze (coleoptera)
alt
muchówki (other diptera)
alt
Bzygowate (syrphidae)
alt
wiewiórki (squirrels)
alt
łowiki (asilus)
alt
koniki polne (grasshopper)
alt
mięczaki (molluscs)
płazy & gady (amphibians & reptiles)
Koziułki (tipulidae)
alt
błonkówki (other hymenoptera)
alt
📷 Ptaki (birds)
alt
pluskwiaki (bugs)
alt
osy & pszczoły (wasps & bees)
sygaczowate (limonidae)
pozostałe owady (other insects)
Opis / Description:   📷  nowe gatunki 2019 r. / new species of 2019.