Kowalik zwyczajny (Sitta europaea) (12 photos)
♂ Kaczka mandarynka (Aix galericulata) (5 photos)
Bogatka zwyczajna (Parus major) (14 photos)
Sójka zwyczajna (Garrulus glandarius) (13 photos)
Wróbel zwyczajny (Passer domesticus) (13 photos)
Kawka zwyczajna (Corvus monedula) (10 photos)
Modraszka (Cyanistes caeruleus) (8 photos)
Mazurek (Passer montanus) (8 photos)
♀ Kos zwyczajny (Turdus merula) (7 photos)
Wrona siwa (Corvus corone) (8 photos)
Paw królewski (Pavo cristatus) (5 photos)
♀ Krzyżówka (Anas platyrhynchos) (15 photos)
Łabędź niemy (Cygnus olor) (6 photos)
Łyska (Fulica atra) (6 photos)
Pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla) (3 photos)
Zięba (Fringilla coelebs) (2 photos)
Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) (1 photo)
Trznadel (Emberiza citrinella) (2 photos)
Czubatka europejska (Lophophanes cristatus) (4 photos)
Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) (5 photos)
Gęś kubańska (***) (2 photos)
Wilga (Oriolus oriolus) (1 photo)
Mewa-różne gatunki (Larinae-different species) (21 photos)
Sikora uboga (Poecile palustris) (4 photos)